Nieuwsberichten januari 2020

Mag de fiscus de harde schijf van uw PC kopiƫren?

Gepost op 15/01/2020

Mag de fiscus de harde schijf van uw PC kopiëren om diepgaand onderzoek te doen naar uw fiscale toestand of die van derden? Het overkwam een Belgische vennootschap met een Luxemburgse zustervennootschap. De fiscus kopieerde de volledige harde schijf zonder uitdrukkelijke toestemming van de belastingplichtige. De rechtbank vond dat de fiscus te ver gegaan was maar het hof van beroep ziet er geen graten in Lees meer »

De BV en de inkoop eigen aandelen

Gepost op 15/01/2020

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen treedt in werking in 3 stappen. We hadden al 1 mei 2019: de grote kuis in de vennootschapsvormen. De derde stap, op 1 januari 2024, is de volledige toepassing van het nieuwe wetboek. En daartussen is er 1 januari 2020. Op die datum worden een aantal “dwingende bepalingen” van kracht. De inkoop van eigen aandelen is er daar één van. Lees meer »

WVV: de tweede sleuteldatum is 1 januari 2020

Gepost op 15/01/2020

We kunnen niet voldoende blijven benadrukken hoe belangrijk 1 januari 2020 is voor de toepassing van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zelfs als u niets verandert aan uw statuten, aan uw maatschappelijk kapitaal of zelfs aan uw benaming, dan nog moet u vanaf 1 januari rekening houden met nieuwe spelregels. Lees meer »

Nalatigheids- en moratoriuminteresten in 2020

Gepost op 15/01/2020

De nalatigheidsinteresten voor kalenderjaar 2020 bedragen 4% aldus een bericht van de administratie. De moratoriuminteresten bedragen daarom 2%. Lees meer »

Afschrijvingen na 1 januari 2020

Gepost op 15/01/2020

Bij “Hervorming vennootschapsbelasting 2017” denkt u in eerste instantie aan het goede nieuws: de verlaging van het nominale tarief naar 25% (vanaf 2020). De hervorming bevatte echter ook een reeks compenserende maatregelen. De hervorming komt vanaf 2020 op kruissnelheid … de compenserende maatregelen dus ook. Lees meer »

Administratie versoepelt regeling btw-eenheid

Gepost op 01/01/2020

Vennootschappen die economisch, financieel en organisatorisch een groep vormen, kunnen voor deze groep een btw-eenheid oprichten. Het gevolg is dat ze voor btw-doeleinden als één belastingplichtige worden beschouwd zodat intra-groep verrichtingen niet aan btw onderworpen zijn. De administratie versoepelde recent de voorwaarden voor zo’n btw-eenheid. Lees meer »

De waarde van een onroerend goed in een nalatenschap

Gepost op 01/01/2020

In het Vlaamse gewest hebben de erfgenamen 4 maanden tijd om een aangifte nalatenschap in te dienen. Dat lijkt meer dan het is. Eén van de struikelblokken is de waardebepaling van de erfenis en dan meer in het bijzonder van de onroerende goederen. Vlabel kan u helpen maar dat heeft consequenties. Lees meer »

Activeerde u al uw eBox?

Gepost op 01/01/2020

Eind september is ook de FOD Financiën in het project van de eBox getreden. Daarmee stapt een belangrijke speler in het project dat overheid en burgers op digitale wijze met elkaar moet verbinden. Lees meer »

Maakloonwerk in het buitenland: btw gevolgen

Gepost op 01/01/2020

Stel u heeft een product. Dat moet nog bewerkingen ondergaan en dat kan het best in het buitenland. U stuurt uw producten daarom naar een ander Europees land. Strikt genomen is dat uitvoer uit België en invoer in het andere land (intracommunautaire verrichting). Maar administratieve toleranties beperken de administratieve gevolgen. Lees meer »

Dubbele bestuursmandaten verboden vanaf 1 januari 2020

Gepost op 01/01/2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn zogenaamde dubbele bestuursmandaten verboden. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verbiedt dit. Het wetboek treedt stapsgewijs in werking. 1 januari 2020 is één van de cruciale data en het verbod om als bestuurder én als vaste vertegenwoordiger in een raad van bestuur te zetelen, treedt op die datum in werking. Lees meer »

Terug naar boven