Nieuwsberichten oktober 2017

Nieuwe technieken geven recht op Vlaamse ecologiepremie

Gepost op 15/10/2017

Ondernemingen in het Vlaams Gewest die investeren in ecologie, kunnen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen een subsidie krijgen. De investeringen moeten wel voorkomen op de laatst geldige limitatieve lijst van technologieën. Recent is de lijst aangevuld met technieken die specifiek voor de transportsector zijn bestemd. Lees meer »

De wachttijd voor zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid

Gepost op 15/10/2017

Een zelfstandige die wegens ziekte of ongeval zijn activiteiten als zelfstandige niet meer kan uitoefenen, kan een uitkering krijgen. Om recht te hebben op die uitkering moeten een aantal stappen worden ondernomen. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds moet de arbeidsongeschiktheid erkennen. Er speelt ook een aangiftetermijn en een wachttijd. Lees meer »

Sociale balans openbaar maken of niet?

Gepost op 15/10/2017

Zit u ook met vragen rond de openbaarmaking van de sociale balans? Omdat de sociale balans sinds 1 januari 2016 formeel niet langer verplicht deel uitmaakt van de toelichting bij de jaarrekening, kan hierover verwarring bestaan. En let op. Inbreuken op de wetgeving over de sociale balans worden bestraft met sancties uit het Sociaal Strafwetboek. Lees meer »

Doelgroepvermindering voor ouderen in het Brussels en Waals Gewest

Gepost op 15/10/2017

Door de zesde staatshervorming kunnen de gewesten een eigen doelgroepenbeleid uitwerken. De Vlaamse overheid heeft dit vorig jaar al gedaan. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een specifieke voorziening voor oudere werknemers ingevoerd. Dit systeem is sinds 1 oktober 2016 in werking. Wallonië introduceerde op 1 juli 2017 een nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers. Lees meer »

Elke werknemer recht op 5 dagen vorming per jaar?

Gepost op 15/10/2017

Stelt u meer dan tien werknemers tewerk? Dan valt u onder de nieuwe regeling voor het investeren in opleiding. De interprofessionele doelstelling voor opleidingen is omgezet naar gemiddeld vijf dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar. Die doelstelling kan worden bereikt via een sectorale cao of via een individuele opleidingsrekening. De nieuwe opleidingsdoelstelling moet wel niet onmiddellijk worden gerealiseerd.   Lees meer »

Drie manieren om geld te lenen van uw vennootschap

Gepost op 01/10/2017

Er zijn verschillende manieren om geld uit uw vennootschap te halen. Meest voor de hand liggend zijn het uitbetalen van een bezoldiging (aan u als zaakvoerder) of het uitkeren van dividenden (aan u als aandeelhouder). Probleem is dat dit twee fiscaal erg dure methoden zijn. Gelukkig zijn er alternatieven. Waarom geen lening afsluiten bij uw vennootschap? Dat kan op verschillende manieren. We zetten kort de voor- en nadelen van de verschillende opties uiteen. Lees meer »

Handelsmonsters, relatiegeschenken en reclameartikelen bekeken door een btw-bril

Gepost op 01/10/2017

Voor goederen die een onderneming weggeeft als handelsmonster, relatiegeschenk of reclameartikel gelden bijzondere regels. Normaal moet een btw-plichtige die goederen gratis wegschenkt, aan zichzelf btw aanrekenen. Maar voor handelsmonsters, relatiegeschenken en reclameartikelen bestaat er een uitzondering. Deze artikelen mag de belastingplichtige onder bepaalde voorwaarden vrij van btw uitdelen. Lees meer »

Buitenlandse inkomsten en de belastingvrije som

Gepost op 01/10/2017

De verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste komt voor gehuwden en wettelijke samenwoners van zelf ten goede aan de partner met het hoogste inkomen. Dat kan soms echter nadelig zijn. Dat is met name zo als de best verdienende partner zijn inkomen behaalt in het buitenland. In afwachting van een wettelijke oplossing, komt de administratie al tegemoet aan belastingplichtigen die zich in deze situatie bevinden. Lees meer »

Nieuwe regels moeten bewarend beslag in de btw efficiƫnter maken

Gepost op 01/10/2017

In de strijd tegen btw-fraude, kregen btw-ambtenaren tien jaar geleden de mogelijkheid om bewarend beslag te leggen op verdachte goederen. In de praktijk bleek dat niet ver genoeg te gaan, waardoor fraudeurs via achterpoortjes toch aan beslag konden ontsnappen. Nieuwe regels geven de ambtenaren extra slagkracht om het systeem efficiënter te maken. Lees meer »

Verlaging van de vennootschapsbelasting en andere fiscale maatregelen uit het begrotingsakkoord

Gepost op 01/10/2017

In het begrotingsakkoord dat deze zomer door de regering werd voorgesteld, zaten traditiegetrouw weer heel wat fiscale maatregelen. Een kort overzicht. Lees meer »

Terug naar boven