Nieuwsberichten februari 2022

Btw op vervoerdiensten bij uitvoer van goederen

Gepost op 01/02/2022

De verkoop van goederen is in principe onderworpen aan de btw. Eén van de belangrijkste uitzonderingen daarop is de uitvoer van goederen. Uitvoer betekent in dit verband ‘uitvoer buiten de Europese Unie’. Ook de vervoerdiensten voor zo’n uitvoer kunnen vrijgesteld worden. Maar vanaf 1 april 2022 verandert er het één en ander. Lees meer »

Buitenlandse zelfstandigen met beroepskaart in Vlaanderen

Gepost op 01/02/2022

Niet-Europeanen die zich in Vlaanderen willen vestigen als zelfstandige, zijn sinds 1 januari 2022 onderworpen aan een nieuwe regeling inzake de beroepskaart. De oude regeling van 1965 blijft wel nog gelden in de andere gewesten. Lees meer »

Bedrijfsvoorheffing bij ploegen- en nachtarbeid

Gepost op 01/02/2022

De voorwaarden en de modaliteiten voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (BV) in geval van ploegen- en nachtarbeid geeft regelmatig aanleiding tot discussies. In een circulaire van midden november spreekt de fiscus zich uit over de zogenaamde één derde norm: die moet u voortaan altijd 'per uur' berekenen. Lees meer »

Overdracht van de familiezaak in coronatijden

Gepost op 01/02/2022

Bij overdracht van een familiezaak kan u, mits u een rist voorwaarden naleeft, schenkbelasting of erfbelasting vermijden. Eén van de voorwaarden is dat u de onderneming ‘ononderbroken verderzet’, maar dat was tijdens de coronacrisis niet zo evident. Komt de minister te hulp? Lees meer »

Wachtdienst: arbeidstijd of niet

Gepost op 01/02/2022

Telt ‘wachtdienst’ mee als arbeidstijd? Midden november 2021 kreeg het Europees Hof van Justitie deze vraag voorgelegd in het kader van de wachtdienst van een brandweerman. Het was niet de eerste keer, want ook in maart 2021 moest het Hof daarover al uitspraak doen. Conclusie: ook gewoon wachten kán werken zijn. Lees meer »

Terug naar boven