Nieuwsberichten maart 2019

Voordelen toegekend door buitenlandse ondernemingen

Gepost op 15/03/2019

Wat als een buitenlandse vennootschap een voordeel van alle aard toekent aan een Belgische werknemer? Wie houdt er bedrijfsvoorheffing in? Wie stelt de nodige fiches op? En is dat voordeel belastbaar? Lees meer »

Bemiddelingsdienst beoordeelt vragen voor kwijtschelding of vermindering boetes en belastingverhogingen

Gepost op 15/03/2019

Wilt u een kwijtschelding of vermindering van een belastingverhoging of fiscale boete? Dan kunt u vanaf nu een vraag richten tot de fiscale bemiddelingsdienst. De Cel administratieve sancties van deze dienst behandelt uw verzoek. Lees meer »

Nieuwe interestaftrekbeperking al vanaf 2019

Gepost op 15/03/2019

Een van de elementen van de hervorming van de vennootschapsbelasting is de nieuwe interestaftrekbeperking. De regering heeft de inwerkingtreding van de nieuwe regels vervroegd, zodat ze al van toepassing zijn in 2019. Lees meer »

Voordeel van alle aard bedrijfswagen daalt in 2019

Gepost op 15/03/2019

Het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens wordt berekend met een formule. Een essentieel element voor de formule is de referentie-uitstoot van CO2. Hoe hoger de auto boven de referentie-uitstoot zit, hoe hoger het voordeel. Deze referentie-uitstoot wordt elk jaar vastgelegd in een koninklijk besluit. De cijfers voor dit jaar zijn gunstig voor de belastingplichtige: het voordeel van alle aard daalt. Lees meer »

Zijn ontvangen subsidies belastbaar?

Gepost op 15/03/2019

Wat met de subsidies die een vennootschap ontvangt? Betaalt de vennootschap er belasting op? Of stelt de overheid subsidies vrij van belastingen? Lees meer »

Recht op outplacement voor werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt geschrapt

Gepost op 01/03/2019

In de algemene regeling van outplacement blijft alles bij het oude maar in de bijzondere regeling komt de wetgever de werkgevers tegemoet. Sinds 1 december 2018 kreeg de notie ‘werknemer die niet beschikbaar op de arbeidsmarkt moet blijven’ immers een striktere invulling. Maar nu is het recht op dit bijzonder outplacement voor 45–plussers geschrapt. Ook wanneer ze er zelf om vragen, moet de werkgever geen outplacementbegeleiding aanbieden. We verklaren ons nader. Lees meer »

De nieuwe winstpremie in uw boekhouding

Gepost op 01/03/2019

Sinds 1 januari 2018 kunnen vennootschappen beslissen een deel of het geheel van hun “winst van het boekjaar” toe te kennen aan hun werknemers. Volgens de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) komt de winstpremie neer op een resultaatverwerking. Lees meer »

Hoe de nieuwe winstpremie berekenen?

Gepost op 01/03/2019

De wijzigingen aan het stelsel van werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen (wet van 22 mei 2001) dateren intussen van 1 januari 2018. Toen zag de winstpremie voor werknemers het levenslicht (programmawet van 25 december 2017). Sinds 1 januari 2019 is de berekeningswijze verduidelijkt en kunnen werkgevers sommige werknemerscategorieën uitsluiten uit het voordeel. Lees meer »

Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening van vennootschappen

Gepost op 01/03/2019

Voor boekjaren van vennootschappen die aanvangen na 31 december 2017 zijn er nieuwe modellen voor het opmaken en neerleggen van de jaarrekening. Versie 2019 van het volledig en het verkort model, en het micromodel zijn beschikbaar op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De nieuwe jaarrekeningmodellen verschillen op enkele punten van de vorige modellen (versie 2016). Lees meer »

Rentevoet nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten voor 2019

Gepost op 01/03/2019

Sinds vorig jaar wordt het tarief van de nalatigheidsinteresten bepaald in functie van de lineaire obligaties op 10 jaar en is er niet langer sprake van een vast tarief in fiscale zaken. Voor het kalenderjaar 2019 is de rentevoet van de nalatigheidsinteresten vastgelegd op 4%; de rentevoet van de moratoriuminteresten bedraagt 2%. Lees meer »

Terug naar boven