Nieuwsberichten april 2018

Een nieuwe collectieve bonus named winstpremie

Gepost op 15/04/2018

Werkgevers kunnen op eigen initiatief sinds begin dit jaar vrij eenvoudig een deel van de winst uitkeren aan hun werknemers in de vorm van een bonus. Er zijn 2 soorten winstpremies. De gecategoriseerde winstpremie en de identieke winstpremie. De ene al makkelijker in te voeren dan de andere. Beide met interessante fiscale en sociale voordelen. Lees meer »

Sociale bijdragen zelfstandigen: nieuwe verminderingsdrempels

Gepost op 15/04/2018

Minister van Zelfstandigen Denis Ducarme maakt de betaling van de sociale bijdragen flexibeler. Er komen 4 nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen van alle zelfstandigen. En een nieuwe minimumdrempel voor de sociale bijdragen van de beginnende zelfstandigen. Lees meer »

Activiteiten verplaatsen heeft gevolgen voor strategische transformatiesteun

Gepost op 15/04/2018

Bent u een Vlaamse kmo of grote onderneming? Realiseert u omvangrijke beroepsinvesteringen of opleidingsinspanningen in het Vlaams Gewest? Dan is er voor u de strategische transformatiesteun (STS) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Het verplaatsen van de activiteiten heeft sinds 1 januari 2018 wel gevolgen voor de steun aan grote ondernemingen. Lees meer »

Interestvoeten voor 2018: niets nieuws onder de zon

Gepost op 15/04/2018

De meeste interestvoeten worden voor een semester of een maand vastgelegd. De interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties bijvoorbeeld geldt voor een semester. De wettelijke interestvoet vormt een uitzondering op deze regel en blijft een volledig jaar geldig. Lees meer »

Arbeid, sociaal overleg en welzijn op het werk: een stand van zaken

Gepost op 15/04/2018

Vorige zomer kondigde de regering een hele reeks wijzigingen aan op het vlak van arbeid, sociaal overleg en welzijn op het werk. De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk bekrachtigt een aantal van die bepalingen. De grote lijnen in een notendop. Lees meer »

Btw-aspecten van foodtrucks

Gepost op 01/04/2018

We stonden al eerder stil bij de nieuwe circulaire over de witte kassa. In die circulaire heeft de fiscus ook aandacht voor het bijzondere geval van de foodtrucks. Lees meer »

Minimumbezoldiging bedrijfsleiders

Gepost op 01/04/2018

Een vennootschap moet minstens 45.000 euro loon betalen aan één van haar bedrijfsleiders om van het verlaagd tarief van 20 % te kunnen genieten. Als ze dat niet doet, is het standaardtarief van toepassing. Daar komt dan nog bij dat ze ook een afzonderlijke aanslag moet betalen. Deze regels gelden voor boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2018. Lees meer »

Voordeel van alle aard bedrijfswagen 2018

Gepost op 01/04/2018

Het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens wordt berekend met een formule. Een essentieel element van de formule is de referentie-uitstoot van CO2. Hoe hoger de auto boven de referentie-uitstoot zit, hoe hoger het voordeel. Deze referentie-uitstoot wordt elk jaar vastgelegd. De cijfers voor dit jaar zijn bekend, zodat u het voordeel van alle aard van uw auto nu kan berekenen. Lees meer »

Geïndexeerde bedragen personenbelastng aanslagjaar 2018 en 2019

Gepost op 01/04/2018

Een overzicht van de belangrijkste geïndexeerde bedragen in de personenbelasting. In dit overzicht staan enkel de federale bedragen. Belastingverminderingen en dergelijke waarvan het bedrag door de gewesten wordt bepaald werden niet opgenomen. Lees meer »

De taks op effectenrekeningen

Gepost op 01/04/2018

Over de taks op de effectenrekening is al veel gediscussieerd. Na heel wat gedoe is de wet dan toch door het parlement goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad van 9 maart 2018. In vogelvlucht over de wet. Lees meer »

Terug naar boven