Nieuwsberichten mei 2018

Gevolgen van de nieuwe pandwet

Gepost op 15/05/2018

Na herhaaldelijk uitstel is op 1 januari 2018 de nieuwe Pandwet in werking getreden. Met gevolgen voor de pandrechten, het eigendomsvoorbehoud en de retentierechten op roerende goederen. Het pand op de handelszaak is afgeschaft. Schuldeisers die rechten putten uit oude regelingen, kunnen die rechten waarborgen via een overgangsregeling. Lees meer »

Een algemene vergadering zonder formele oproeping?

Gepost op 15/05/2018

Het voorjaar is de tijd van de algemene vergaderingen. De oproeping tot de algemene vergadering is onderworpen aan voorschriften uit het Wetboek van Vennootschappen. Maar kan de algemene vergadering ook geldig beraadslagen zonder formaliteiten? Lees meer »

Welke verplichtingen brengt onbeperkte aansprakelijkheid met zich mee voor de jaarrekening?

Gepost op 15/05/2018

Wanneer een vennootschap onbeperkt aansprakelijke vennoot is in een andere onderneming, moet zij bepaalde informatie hierover neerleggen bij de Nationale Bank van België. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen geeft een overzicht van deze verplichtingen in haar advies 2017/16. Lees meer »

Fiscaal voordeel bijkomend personeel: stilaan nu of nooit

Gepost op 15/05/2018

Telt uw onderneming minder dan 11 werknemers? Gaat u bijkomend personeel met een laag loon tewerkstellen? Dan kan u een belastingvrijstelling krijgen. Die belastingvrijstelling is echter één van de maatregelen die zal sneuvelen naar aanleiding van de hervorming van de vennootschapsbelasting. De steunmaatregel wordt afgeschaft vanaf aanslagjaar 2021. Lees meer »

Nieuwe formulieren voor gunstig successietarief kmo's in Brussel

Gepost op 15/05/2018

Begunstigden van een nalatenschap die een kmo bevat, moeten formulieren aan de fiscus bezorgen om van het verlaagd successietarief van 3% te kunnen genieten. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft die formulieren nu aangepast. Ook de attesten die Brussel Fiscaliteit aan de begunstigden aflevert, zijn bijgewerkt. De nieuwe formulieren en attesten worden gebruikt sinds 12 maart 2018. Lees meer »

Eigen werk in onroerende staat: jezelf btw aanrekenen is niet meer altijd nodig

Gepost op 01/05/2018

Een belastingplichtige die zelf werken in onroerende staat uitvoert, moet zichzelf daarvoor in principe geen btw meer aanrekenen. De werken worden niet langer automatisch gelijkgesteld met het verrichten van een dienst ten bezwarende titel. Lees meer »

Niet-inwoners krijgen minder fiscale voordelen

Gepost op 01/05/2018

Ook niet-inwoners krijgen in België fiscale voordelen. De fiscus heeft aan de regels gesleuteld. Daardoor worden hun voordelen nu beperkt. Bepaalde voordelen worden geprorateerd. Andere voordelen verdwijnen zelfs volledig. Lees meer »

Hoe worden meerwaarden op aandelen belast vanaf 2018?

Gepost op 01/05/2018

De fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting is door het zomerakkoord grondig gewijzigd. Om van een vrijstelling te kunnen genieten, moeten de voorwaarden van de dbi-aftrek worden vervuld. Goed nieuws is dat de afzonderlijke belasting van 0,412 % voor grote vennootschappen wordt geschrapt. De onderstaande regels gelden voor meerwaarden op aandelen die verkregen worden door vennootschappen. Lees meer »

Na het erfrecht ook make-over voor Vlaamse erfbelasting

Gepost op 01/05/2018

Vanaf 1 september 2018 treden de regels van het vernieuwde erfrecht in werking. De Vlaamse regering wil van het momentum gebruik maken om ook aan de Vlaamse erfbelasting te sleutelen. Lees meer »

Indexatie onroerende voorheffing in Vlaanderen 2018

Gepost op 01/05/2018

In Vlaanderen krijgen belastingplichtigen met twee kinderen of meer een korting op hun onroerende voorheffing. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. Het bedrag van de korting wordt jaarlijks geïndexeerd. De bedragen voor 2018 zijn een stuk hoger dan die van vorige jaren. Lees meer »

Terug naar boven