Nieuwsberichten juli 2019

Erfpacht en opstal weldra van onder het stof?

Gepost op 15/07/2019

De overdracht van erfpacht of opstal geniet vanaf dit jaar van een belastingvrijstelling. Tenminste als de overdracht betrekking heeft op een gebouw. Door de belastingvrijstelling is de overdracht van een erfpacht of opstal zelfs interessanter dan de overdracht van de volle eigendom. Lees meer »

Vennootschapsbelasting: minimumbezoldiging voor de bestuurders

Gepost op 15/07/2019

Kleine ondernemingen kunnen genieten van een lager tarief vennootschapsbelasting. Er zijn een rist voorwaarden waaraan u moet voldoen, waaronder een minimumuitkering aan de bestuurder. Bij de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2017 werd een extra “sanctie” voorzien bij niet-naleving ervan. Die sanctie is ondertussen al weer opgeheven, maar de voorwaarde bestaat nog wel. Lees meer »

Woon-werkvergoeding in combinatie met mobiliteitsbudget is loon

Gepost op 15/07/2019

Sinds 1 maart 2019 kan een werkgever zijn personeel het zogenaamde mobiliteitsbudget aanbieden in ruil voor een salariswagen. Zou de werkgever in die situatie toch nog een vergoeding uitkeren voor woon-werkverplaatsingen, dan is die vergoeding voor RSZ en fiscus een loon. Lees meer »

Aangiftetermijnen in PB en VenB

Gepost op 15/07/2019

Begin mei werd Tax On Web 2019 geopend. En meteen werden ook de termijnen voor het indienen van de aangiften bekendgemaakt. Een overzicht. Lees meer »

Belastingtarief voor achterstallen, opzegvergoedingen, …

Gepost op 15/07/2019

Soms ontvangt u een som geld die u eigenlijk gespreid over enkele jaren of op een ander moment had moeten ontvangen. Bijvoorbeeld een achterstal vanwege de overheid, een opzegvergoeding, … Om te vermijden dat de helft van zo’n vergoeding wordt wegbelast, geldt een bijzonder belastingtarief. De berekening van dat tarief wordt eenvoudiger en duidelijker. Lees meer »

Belastingvermindering voor starters en groeibedrijven: eerst wat meer, dan weer wat minder

Gepost op 01/07/2019

Sinds 2016 kan u een belastingvermindering genieten als u investeert in een startende onderneming. En sinds 2018 bestaat er een vrijwel identieke belastingvermindering voor zogenaamde groeibedrijven. Een versoepeling die in 2018 werd ingevoerd, werd recent weer een beetje teruggedraaid. Lees meer »

De revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor 2019

Gepost op 01/07/2019

Voor ondernemers is de revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen (kortweg KI) relevant in twee specifieke situaties: als een particulier een woning verhuurt aan een onderneming en als een bedrijfsleider een woning verhuurt aan zijn eigen onderneming Lees meer »

Liefdadigheid zonder btw … maar onder voorwaarden

Gepost op 01/07/2019

Wat doet u met uw onverkoopbare voorraad? Aanbieden aan spotprijzen, vernietigen, weggeven? Voedingsmiddelen kon u al enige tijd zonder btw wegschenken. Maar voor andere goederen kan dat nog maar sinds midden mei. En dan nog niet eens voor alle weggeschonken goederen. Lees meer »

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in 2019

Gepost op 01/07/2019

Was het afgelopen jaar een boerenjaar voor u en vindt u dat uw personeel een extraatje verdient? Gewoon extra loon betalen is amper een optie want vadertje Staat gaat lopen met het grootste deel van de premie. Via de toekenning van zogenaamde “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen” vermijdt u dat het leeuwendeel van de premie naar de overheid gaat. Lees meer »

Met een nieuwe vennootschappenwet komen ook nieuwe boekhoudregels

Gepost op 01/07/2019

Dat het nieuwe wetboek vennootschappen (afgekort WVV) op 1 mei in werking trad, is u ondertussen voldoende bekend. Maar wat minder bekend is, is dat met die nieuwe wet ook een nieuwe regeling komt met betrekking tot de boekhouding. Wat houdt dat precies in? Lees meer »

Terug naar boven