Nieuwsberichten september 2013

Investeren in kmo’s: dividenden toch aan 15 %

Gepost op 15/09/2013

Het algemene tarief van de roerende voorheffing bedraagt 25 %. Hoewel het de bedoeling van de regering is om dat tarief op alle roerende inkomsten toe te passen, blijven er afwijkingen voorkomen. Meer zelfs, om investeringen in kmo’s te promoten, werd een nieuwe uitzondering ingevoerd. Als u investeert in kmo’s, betaalt u op de uitgekeerde dividenden slechts 20 of 15 % naar gelang het moment van de uitkering. Dit nieuwe regime geldt voor dividenden op aandelen die zijn uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging of oprichting vanaf 1 juli 2013. Lees meer »

Op weg naar een eenheidsstatuut: oplossing voor carensdag en opzeggingstermijnen

Gepost op 15/09/2013

In 2011 verklaarde het Grondwettelijk Hof de bepalingen uit de Arbeidsovereenkomstenwet met betrekking tot de opzeggingstermijnen en de carensdag ongrondwettelijk. Dit heeft ingrijpende gevolgen. Vanaf 1 januari 2014 moet u een nieuwe wettelijke opzeggingsregeling toepassen voor alle werknemers. En de carensdag voor arbeiders wordt afgeschaft. Lees meer »

Hogere tarieven bedrijfsvoorheffing voor aanvullende pensioenen

Gepost op 15/09/2013

Het aanvullend pensioen van werknemers en bedrijfsleiders dat gefinancierd wordt met bijdragen van de werkgever wordt voortaan anders (lees zwaarder) belast bij vervroegde opname van het pensioenkapitaal. Ook de percentages van de bedrijfsvoorheffing op de kapitaaluitkeringen voor werknemers en bedrijfsleiders zijn verhoogd. De nieuwe regels zijn van toepassing op kapitalen die worden uitgekeerd vanaf 1 juli 2013. Lees meer »

De fairness tax: een faire belasting voor grote bedrijven?

Gepost op 15/09/2013

Om de zoveel tijd steekt de roep naar een minimumbelasting voor bedrijven weer de kop op. Sinds eind juli kent België nu ook effectief zo’n soort minimumbelasting, door de regering de fairness tax gedoopt. De uiteindelijke uitwerking wijkt wel wat af van de initiële bedoeling. Toch blijft het een soort minimumbelasting voor grote bedrijven die (bijna) geen vennootschapsbelasting betalen, maar wel dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders. Lees meer »

Belasting op de inverkeerstelling: tarieven vanaf 1 juli 2013

Gepost op 15/09/2013

De nieuwe tarieven van de belasting op inverkeerstelling (BIV), geldig in het Vlaams Gewest vanaf 1 juli 2013, werden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Lees meer »

Regularisatie: de (laatste) kans grijpen?

Gepost op 01/09/2013

De nieuwe regularisatiemogelijkheid die al een hele tijd was aangekondigd, loopt effectief sinds 15 juli 2013. Als u nog niet-aangegeven inkomsten of kapitalen heeft, is het nu dus het uitgelezen moment om terug met een propere lei te kunnen beginnen. Ook als u in het verleden (in één van de vorige rondes) al eens heeft geregulariseerd, mag u nog meedoen. Maar haast u: want u heeft slechts tot 31 december 2013. Dan is het definitief gedaan. De regering heeft immers aangekondigd dat dit echt de laatste regularisatieronde is… Lees meer »

De aanslag geheime commissielonen: opnieuw versoepeling

Gepost op 01/09/2013

De bijzondere aanslag geheime commissielonen is een aanslag van 309 % die kan worden opgelegd aan vennootschappen die bepaalde kosten (erelonen, commissies, enz.) niet kunnen verantwoorden met de vereiste fiscale fiches. De laatste twee jaar werd er voortdurend aan het systeem geprutst, waarbij de toepassing nu eens verstrengd en vervolgens weer versoepeld werd. Eind juni werd een nieuwe soepelere regeling in de wet ingeschreven. Een circulaire heeft deze versoepeling verder toegelicht. Lees meer »

Nieuw: de loopbaancheque voor loopbaanbegeleiding op maat

Gepost op 01/09/2013

Stelt u zich soms vragen bij uw loopbaan? Werknemers en zelfstandigen kunnen voortaan loopbaanbegeleidingsessies volgen bij erkende HR-bedrijven. Die sessies worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. U betaalt de begeleiding met een loopbaancheque. Eén loopbaancheque omvat een pakket van 4 uur begeleiding. Lees meer »

Nieuwe mededingingswet hervormt Belgische Mededingingsautoriteit

Gepost op 01/09/2013

De mededingingswet van 3 april 2013 omvat twee grote nieuwigheden: de hervorming van de Belgische Mededingingsautoriteit en de creatie van een nieuw instrument zodat man kan ingrijpen bij problemen op het vlak van de prijzen. De hervorming van de Belgische Mededingingsautoriteit moet tegen de herfst operationeel zijn. Wat is de impact van de nieuwe mededingingsregels voor de dagdagelijkse praktijk van uw onderneming? Lees meer »

Extra tijd voor aanpassing statuten appartementen in mede-eigendom

Gepost op 01/09/2013

De nieuwe wet op de mede-eigendom of appartementswet is al sinds 1 september 2010 in werking. In veel appartementsgebouwen waar één van de mede-eigenaars als syndicus optreedt, weten ze nog altijd niet hoe ze de nieuwe verplichtingen moeten toepassen. De wetgever komt die mede-eigenaars tegemoet. De aanpassing van de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement aan de nieuwe wet wordt opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum wordt nu 1 september 2014 in plaats van 1 september 2013. Lees meer »

Terug naar boven